ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 153 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 153 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà p2 ≤ a

a 59 121 179 197 217
p          

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
a 59 121 179 197 217
p 2; 3; 5; 7 2; 3; 5; 7; 11 2; 3; 5; 7; 11; 13 2; 3; 5; 7; 11; 13 2; 3; 5; 7; 11; 13

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 153 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1