Bài tập 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 116 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈,  hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng:

83  P,                     91  P,                        15   N,                   P  N.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 116

83 \(\in\) P,               91 \(\not\in\) P,                    15 \(\in\) N,                 P \(\subset\) N.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Thu Hang

  Câu1 : Tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

  a) 3150 + 2125

  b) 5163 - 2532

  c) 1 . 3 . 5 . 7 ....13 + 20

  d) 147 . 247 . 347 - 13

  e) 5 . 31 . 19 . 101 + 62 . 131 .1989 . 97

  Câu 2

  a) Cho số A = \(\overline{23x}\) . Tìm chữ số x để số A là số nguyên tố

  b) Cho \(\overline{a3}\) là hợp số . Tìm chữ số a ?

  c) Cho \(\overline{1a}\) là số nguyên tố . Tìm chữ số a ?

  d) Với giá trị nào của a sau thì hiệu 36 - \(\overline{3a}\) không là hợp số cũng không là số nguyên tố ?

  e) Tìm k \(\in\) N để số B = 5 . k là số nguyên tố ; hợp số

  f) Tìm số nguyên tố p để p + 8 ; p + 28 cũng là số nguyên tố

  HELP ME PLEASE !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Trong dinh nghia so nguyen to va hop so,co diem nao giong nhau ,diem nao khac nhau?Tich cua hai so nguyen to la mot so nguyen to hay hop so?

  CAC BAN OI GIUP MINH VOI HU HU.MAI MINH PHAI KIEM TRA RUI.MINH CHI CON BIET TRONG CAY VAO CAC BAN THOI DAY. GUI MINH VOI.MINH THE RANG MINH SE TICK CHO CAC BAN .MINH KHAN KHOAN XIN CAC BAN DO.khocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroi

  HELP ME EVERY BODY.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Tổng và hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao? (bằng cách k được tính

  6+7

  3.10-2.9

  383+972

  11.13.17+19.23.29

  17.5.6-17.29

  Nếu k giải thích được thì có thể tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 14.2* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Tìm số tự nhiên \(\overline{abc}\) có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố a, b, c ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 14.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1 ?

  (A) 3 số               (B) 4 số                       (C) 5 số                      (D) 6 số 

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 158 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Gọi \(a=2.3.4.5....101\). Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không ?

                \(a+2,a+3,a+4,...,a+101\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 157 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  a) Số 2009 có là bội của 41 không ?

  b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hãy giải thích tại sao các số lẻ khác trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là hợp số ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 156 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Cho biết : Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a (tức \(p^2\le a\)) thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 155 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  a) Nhà toán học Đức Gôn - bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sĩ Ơ - le năm 1742 nói rằng : Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố. Hãy viết các số : 6, 7, 8 dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố ?

  b) Trong thư trả lời Gôn - bách, Ơ - le nói rằng : Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Cho đến nay, bài toàn Gôn - bach - Ơ - le vẫn chưa có lời giải 

  Hãy viết các số 30 và 32 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 154 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 153 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà \(p^2\le a\)

         a       59     121      179      197     217
         p          

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung
  Bài 152 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 151 (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

  Thay chữ số \(\circledast\) để \(\overline{7\circledast}\) là số nguyên tố ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi
  Bài 150 (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

  Thay chữ số \(\circledast\) để \(\overline{5\circledast}\) là một hợp số ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La
  Bài 149 (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

  Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số :

  a) \(5.6.7+8.9\)

  b) \(5.7.9.11-2.3.7\)

  c) \(5.7.11+13.17.19\)

  d) \(4253+1422\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn