ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 150 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 150 tr 24 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thay chữ số vào dấu * để \(\overline {5*} \) là hợp số.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overline {5*} \) ⋮ 2 ∶để \(\overline {5*} \) là hợp số ta có thể thay dấu * bởi các chữ số 0; 2; 4; 6; 8 thì được số chia hết cho 2.

\(\overline {5*} \) ⋮ 3 ∶để \(\overline {5*} \) là hợp số ta có thể thay dấu * bởi các chữ số 1; 4; 7 thì được số chia hết cho 3

\(\overline {5*} \) ⋮ 5∶ để \(\overline {5*} \) là hợp số ta có thể thay dấu * bởi các chữ số 0; 5 thì được số chia hết cho 5

Vậy thay dấu * bởi các chữ số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8 thì được \(\overline {5*} \) là hợp số.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 150 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1