ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 14 Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 14 về Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.  2, 4, 13, 19, 31
  • B. 4, 13, 19, 25, 31
  • C.  2, 13, 19, 31
  • D.  2, 4, 13, 19
  • A. Số 2 là số nguyên tố bé nhất
  • B. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ
  • C. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước
  • D. Có 2 số tự nhiên liên tiếp là số nguyên tố
   
   
  • A. a = 1, a = 3
  • B. a = 1; a = 5
  • C. a = 3, a = 7
  • D. a = 1, a = 7
  • A. 1, 3, 5
  • B. 3, 5, 7
  • C. 5, 7, 9
  • D. 7, 9, 11
  • A. Số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2, 3, 5, 7
  • B. 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất
  • C. Số 0 không là số nguyên tố cũng không là hợp số
  • D. Số 1 là số nguyên tố bé nhất
 

 

 

YOMEDIA
1=>1