ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 157 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 157 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Số 2009 có là bội số của 41 không?

b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hãy giải thích tại sao các số lẻ trong khoảng từ 2000 đến 2010 đều là hợp số?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Vì 2009 ⋮ 41 nên 2009 là bội của 41

b) Các số lẻ khác 2003, 2011 và 2017 trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là hợp số vì:

           2001 ⋮ 3 nên 2001 là hợp số

           2005 ⋮ 5 nên 2005 là hợp số

           2007 ⋮ 3 nên 2007 là hợp số

           2009 ⋮ 41 nên 2009 là hợp số

           2013 ⋮ 11 nên 2013 là hợp số

           2015 ⋮ 5 nên 2015 là hợp số

           2019 ⋮ 3 nên 2019 là hợp số

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 157 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1