ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 149 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 149 tr 24 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) là số nguyên tố hay hợp số?

a) 5.6.7 + 8.9

b) 5.7.9.11 – 2.3.7

c) 5.7.11 + 13.17.19

d) 4253 + 1422

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 5.6.7 ⋮ 2 và 8.9 ⋮ 2 nên (5.6.7 + 8.9) ⋮ 2

 (5.6.7 + 8.9) ≥ 2

Vậy 5.6.7 + 8.9 là hợp số

b) Ta có: 5.7.9.11 ⋮7 và 2.3.7 ⋮ 7 nên (5.7.9.11 – 2.3.7) ⋮ 7

Vì 5.9.11 ≥ 2.3 => 5.9.11 – 2.3 ≥ 1 nên (5.7.9.11 – 2.3.7) ≥ 7

Vậy 5.7.9.11 – 2.3.7 là hợp số

c) Ta có: 5.7.11 và 13.17.19 là các số lẻ nên (5.7.11 + 13.17.19) là một số chẵn.

Suy ra: (5.7.11 + 13.17.19) ⋮ 2 và ( 5.7.11 + 13.17.19) ≥ 2

Vậy 5.7.11 + 13.17.19 là hợp số

d) Ta có: 4253 + 1422 = 5675 ⋮ 5

Vậy 5675 ⋮ 5

Vậy 4253 + 1422 là hợp số

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 149 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1