ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 148 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 148 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 

1431; 635; 119; 73

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Số 1431 chia hết cho 3 nên là hợp số
  • Số 635 chia hết cho 5 nên là hợp số
  • Số 119 chia hết cho 7 nên là hợp số
  • Số 73 chỉ chia hết cho 73 nên là số nguyên tố

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 148 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1