ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.1 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 14.1 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1?

(A) 3 số ;

(B) 4 số ;

(C) 5 số ;

(D) 6 số.

Hãy chọn phương án đúng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (C) 5 số.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.1 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1