ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 121 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 121 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7 . k là số nguyên tố.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 121

 
 

Câu a:

Nếu k > 1 thì 3k có ít nhất ba ước là 1, 3, k; nghĩa là nếu k > 1 thì 3k là một hợp số. Do đó để 3k là một số nguyên tố thì k = 1.

Câu b:

ĐS: k = 1.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 121 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1