ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 115 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 115 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

312;  213; 435; 417; 3311; 67.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 115

 
 

Vậy 312 là một hợp số. Vì \(3 + 1 + 2 = 6\) chia hết cho 3 nên 312  3; nghĩa là 312 có ước là 3, khác 1 và 312. 

Tương tự 213 cũng là một hợp số. 

435 là một hợp số vì 435 \(\vdots\) 5. nghĩa là 435 có ước là 5, khác 1 và 435. 

\(3311 = 11 . 301\) nên 3311 có ước là 11 và 301. Vậy 3311 là một hợp số.

67 là một số nguyên tố vì nó chỉ có hai ước là 1 và 67.

417 là hợp số vì 417 > 1, có ít nhất 3 ước là 1 ; 3 ; 417

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 115 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1