ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 156 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 156 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1 ) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a ( tức là p2 ≤ a) thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số ở bài 153 là số nguyên tố?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 59 \({\not  \vdots }\) 2; 59 \({\not  \vdots }\) 3; 59 \({\not  \vdots }\)5; 59 \({\not  \vdots }\)7

72 = 49 < 59, 112 = 121 ≥ 59

Vậy 59 là số nguyên tố

Ta có: 121 \({\not  \vdots }\) 2; 121 \({\not  \vdots }\) 3; 121 \({\not  \vdots }\)5; 121 \({\not  \vdots }\)7; 121 ⋮ 11

Vậy 121 là hợp số

Tương tự ta có 179,197 và 217 là các số nguyên tố

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 156 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1