ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 122 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 122 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu

     Đúng     

     Sai     

a)    Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

 

b)    Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

 

c)    Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

 

 

 

d)    Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 7, 9.

 

 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 122

 
 

Câu a:

Đúng, đó là 2 và 3;                                   

Câu b:

Đúng, đó là 3, 5, 7;

Câu c:

Sai, vì 2 cũng là số nguyên tố;                

Câu d:

Sai vì 2 cũng là số nguyên tố.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 122 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1