ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 152 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 152 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: k = 0 => 5k = 0: không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số

K = 1 => 5k = 5 là số nguyên tố

K ≥ 2 => 5k là hợp số (vì 5k có các ước 1; 5 và 5k)

Vậy k = 1 thì 5k là só nguyên tố.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 152 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1