ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 118 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 118 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố  ?

a) 3 . 4 . 5 + 6 . 7;                        b) 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7;

c) 3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17;             d) 16 354 + 67 541.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 118

 
 

Câu a:

HD: Xét xem hai số hạng có chia hết cho cùng một số không.

ĐS: 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là một hợp số vì 3 . 4 . 5 và 6 . 7 đều chia hết cho 6.

Câu b:

7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7 là một hợp số.

Câu c:

3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17 là một hợp số vì tổng là một số chẵn, chia hết cho 2.

Câu d:

16 354 + 67 541 là một hợp số vì tổng là một số tận cùng bởi chữ số 5 nên chia hết cho 5.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 118 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1