ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 154 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 154 tr 25 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50: 3 và 5; 5 và 7; 11 và 13; 17 và 19; 29 và 31; 41 và 43.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 154 trang 25 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1