YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 6: Phép trừ và phép chia


Ở bài 5 chúng ta đã tìm hiểu về Phép cộng và phép nhân, tiếp theo Bài 6 chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 2 phép toán còn lại là Phép trừ và phép chia.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép trừ hai số tự nhiên

Tổng quát :  a (Số bị trừ)  - b (Số trừ) = c (Hiệu)

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x

VD:(Số bị trừ) - 3 (Số trừ) = 4 (Hiệu)

1.2. Phép chia hết và phép chia có dư

Tổng quát : a (Số bị chia) : b (Số chia) = c (Thương)

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b \(\ne\) 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b. x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x.

VD: 12 (Số bị chia) : 3 (Số chia) = 4 (Thương)

Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b \(\ne\) 0, ta luôn tìm được hai số hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho : a = b . q + r trong đó 0 ≤ r < b.

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

Nếu r \(\ne\) 0 thì ta có phép chia có dư.

VD: 14 (Số bị chia) = 3 (Số chia) . 4 (Thương) + 2 (Số dư) là phép chia có dư với số dư r = 2.

       12 (Số bị chia) = 3 (Số chia) . 4 (Thương) + 0 (Số dư) là phép chia hết với số dư r = 0.

 

Kết luận: 

1. Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

2. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q  sao cho : a = b. q

3. Trong phép chia có dư : 

                     Số bị chia = Số chia x Thương + Số dư

                                                          a = b . q + r (0 < r < b)

                     Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

4. Số chia bao giờ cũng khác 0.

Bài tập minh họa

Bài 1:  Thực hiện phép tính : \(2017 - 1892 \) và xác định Số bị trừ, Số trừ, Hiệu

Hướng dẫn: \(2017- 1892 = 125\)

Với 2017 là Số bị trừ

     1892 là Số trừ

     125 là Hiệu

Bài 2:  Thực hiện phép tính : \(175 : 5\) và xác định Số bị chia, Số chia, Thương

Hướng dẫn: \(175 : 5 = 35\)

Với 175 là Số bị chia

      5 là Số chia

      35 là Thương

Bài 3: Tìm số dư r trong phép chia : \(128 : 3\)

Hướng dẫn: Ta có \(128 : 3 = 42 \) dư 2 Vậy nên số dư r = 2.

3. Luyện tập Bài 6 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Phép trừ và phép chia này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Các chất của phép trừ và phép chia
  • Áp dụng tính chất phép trừ, phép chia thực hiện các phép tính

3.1 Trắc nghiệm về Phép trừ và phép chia

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Phép trừ và phép chia

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 42 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 62 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 63 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 64 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 65 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 66 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 67 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 68 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 69 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 70 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 71 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 72 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 73 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 74 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 75 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 76 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 77 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 78 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 79 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 80 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 81 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 82 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 83 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 84 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 85 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.1 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.4 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.5 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF