ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.1 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 6 tr 15 sách BT Toán 6 Tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ.

b) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Sai.

b) Sai.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.1 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1