Số học 6 Chương 1 Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Chúng ta sẽ làm quen với bài Tập hợp các số tự nhiên, một trong những kiến thức nền tảng của tập hợp các sô có vô số phần tử...

Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tập hợp N và tập hợp N*

Các số 0, 1, 2, 3, ... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N

Tập hợp các số tự nhiên khác 0, được kí hiệu là N*

1.2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

1. Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết \(a>b\) hoặc \(b

2. Nếu \(a và \(b thì \(a

3. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị

4. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

5. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

Bài tập minh họa

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết số tự nhiên liền sau các số 22; 31; 49

Hướng dẫn:

Số liền sau của một số tự nhiên là số hơn số ấy 1 đơn vị. Do đó:

Số liền sau của số 22 là số: 23

Số liền sau của số 31 là số: 32

Số liền sau của số 49 là số: 50

Bài 2: Viết tập hợp A các số tự nhiên bằng cách liệt kê các phần tử : 

\(A = \left\{ {x \in N|11 < x < 20} \right\}\)

Hướng dẫn:
Tập hợp A gồm các phần tử: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Bài 3: Viết tập hợp B các số tự nhiên các số không vượt quá 9

Hướng dẫn: Vì tập hợp B là số tự nhiên không vượt quá 9 nên là các số từ 1 đến 9, ta sẽ viết bằng hai cách như sau:

Cách 1: \(B = \left\{ {x \in N|0 \le x \le 9} \right\}\)

Cách 2: \(B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}\)

 

3. Luyện tập Bài 2 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Tập hợp các số tự nhiên này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Phân biệt được tập hợp số tự nhiên và tập hợp số tự nhiên sao
 • Thứ tự trong tập số tự nhiên

3.1 Trắc nghiệm về Tập hợp số tự nhiên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Số học 6 Chương 1 Bài 2 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Cho tập hợp N = { 2, 4, 6, 8 }, có bao nhiêu phần tử trong tập hợp N?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK về Tập hợp số tự nhiên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Số học 6 Chương 1 Bài 2 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

- Bài tập 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

- Bài tập 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

- Bài tập 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

- Bài tập 9 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

- Bài tập 10 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 2 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 • help me 

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó bằng 25.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • a. Điền các số khác nhau từ 1 đến 9 vào các ô tròn khác nhau trong hình a sao cho tống các số trên các đường thẳng bằng nhau và bằng 15.

   

  b. Trong hình b, hãy điền vào các ô trông cho đủ các số từ 1 đến 12 sao cho tổng các số trên các đường thẳng là bằng nhau và bàng 26.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chỉ rõ rằng tổng \(T = 3 + {3^2} + {3^3} + {3^4} + {3^5} + {3^6} + {3^7} + {3^8} + {3^9}\) chia hết cho 13.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn