YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên


Chúng ta sẽ làm quen với bài Tập hợp các số tự nhiên, một trong những kiến thức nền tảng của tập hợp các sô có vô số phần tử...

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tập hợp N và tập hợp N*

Các số 0, 1, 2, 3, ... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N

Tập hợp các số tự nhiên khác 0, được kí hiệu là N*

1.2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

1. Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a

2. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị

3. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

4. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

Bài tập minh họa

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết số tự nhiên liền sau các số 22; 31; 49

Hướng dẫn:

Số liền sau của một số tự nhiên là số hơn số ấy 1 đơn vị. Do đó:

Số liền sau của số 22 là số: 23

Số liền sau của số 31 là số: 32

Số liền sau của số 49 là số: 50

Bài 2: Viết tập hợp A các số tự nhiên bằng cách liệt kê các phần tử : 

\(A = \left\{ {x \in N|11 < x < 20} \right\}\)

Hướng dẫn:
Tập hợp A gồm các phần tử: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Bài 3: Viết tập hợp B các số tự nhiên các số không vượt quá 9

Hướng dẫn: Vì tập hợp B là số tự nhiên không vượt quá 9 nên là các số từ 1 đến 9, ta sẽ viết bằng hai cách như sau:

Cách 1: \(B = \left\{ {x \in N|0 \le x \le 9} \right\}\)

Cách 2: \(B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} \right\}\)

 

3. Luyện tập Bài 2 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Tập hợp các số tự nhiên này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Phân biệt được tập hợp số tự nhiên và tập hợp số tự nhiên sao
  • Thứ tự trong tập số tự nhiên

3.1 Trắc nghiệm về Tập hợp số tự nhiên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 2 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Tập hợp số tự nhiên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 2 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 9 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 10 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 11 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 12 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 15 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 2 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF