ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 78 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 78 tr 15 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm thương

a) \(\overline {aaa} :a\)

b) \(\overline {abab} :\overline {ab} \)

c) \(\overline {abcabc} :\overline {abc} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\overline {aaa} :a\) = 111

b) \(\overline {abab} :\overline {ab} \) = 101

c) \(\overline {abcabc} :\overline {abc} \) = 1001

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 78 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1