RANDOM
VIDEO

Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 46 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, cho  4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k \(\in\) N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, số chia hết cho 3 dư 1, số chia hết cho 3 dư 2.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Số dư trong phép chia một số tự nhiên cho số tự nhiên b \(\ne\) 0 là một số tự nhiên r < b nghĩa là r có thể  là 0; 1;...; b - 1.

Số dư trong phép chia cho 3 có thể là 0; 1; 2.

Số dư trong phép chia cho 4 có thể là: 0; 1; 2; 3.

Số dư trong phép chia cho 5 có thể là: 0; 1; 2; 3; 4.

Câu b:

 Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là 3k, với k \(\in\) N.

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3, dư 1 là 3k + 1, với k \(\ne\) N.

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3, dư 2 là 3k + 2, với k \(\ne\) N.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1