RANDOM

Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 46 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, cho  4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k \(\in\) N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, số chia hết cho 3 dư 1, số chia hết cho 3 dư 2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Số dư trong phép chia một số tự nhiên cho số tự nhiên b \(\ne\) 0 là một số tự nhiên r < b nghĩa là r có thể  là 0; 1;...; b - 1.

Số dư trong phép chia cho 3 có thể là 0; 1; 2.

Số dư trong phép chia cho 4 có thể là: 0; 1; 2; 3.

Số dư trong phép chia cho 5 có thể là: 0; 1; 2; 3; 4.

Câu b:

 Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là 3k, với k \(\in\) N.

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3, dư 1 là 3k + 1, với k \(\ne\) N.

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3, dư 2 là 3k + 2, với k \(\ne\) N.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Bảo Khánh

  a) ( x - 25 ) - 120 = 3

  b) 156 - ( x + 61 ) = 82

  c) 124 + ( 118 - x ) = 217

  d) ( 6x - 39 ) : 3 = 201

  có ai giúp mk ko khocroi, mai mk phải lộp bài rồi khocroi, câu xin mọi ngườ đó khocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 1 : Tính nhanh :

  2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 -400

  20 - [ 30 - ( 5 - 1 ) 22 ]

  ( 315.4+5.315315.4+5.315 ) : 31616

  233.17-233.14

  17.85 + 15.17 - 120

  Bài 2 : Thực hiện phép tính :

  20 - [ 30 - ( 5 -1 ) 22]

  1449 - { [ ( 216 + 184) .8 ] .9 }

  8 + 12 + 16 + ...... + 100

  Làm nhanh giúp mình nha sáng mai mình đi học rồi .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  84* cua sach bai tap

  Tim so tu nhieu a cho 3 thi thuong la 15

  bai nay kho qua, co ai giup minh voilolang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM