ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 80 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 80 tr 15 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bán kính Trái đất là 6380km

a) Xác định bán kính Mặt trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái đất gấp khoảng bốn lần bán kính Mặt trăng

b) xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trăng, biết rằng nó là một trong các số 191000km, 520000km, 384000km và khoảng cách đó gấp độ 30 lần đường kính Trái đất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 6380 : 4 = 1595

Trong các số 1200, 1740, 2100 thì số 1740 gần với số 1595 nhất. Vậy bán kính Mặt Trăng là 1740km

b) Ta có: (6380.2).30 = 382800

Trong các số 191000, 520000, 384000 thì số 384000 là gần với số 382800 nhất. Vậy khoảng cách từ Trái đât đến Mặt trăng là 384000km

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1