ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 47 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 47 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết

a) \((x - 35) - 120 = 0; \)                       b) \(124 + (118 - x) = 217;\)

c) \(156 - (x + 61) = 82.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức.

Câu a:

Nếu \((x - 35) - 120 = 0\) thì \(x - 35 = 120\).

Do đó \(x = 120 + 35 = 155.\)

Câu b:

Nếu \(124 + (118 - x) = 217\) thì \(118 - x = 217 - 124\) hay \(118 - x = 93.\)

Do đó \(x = 118 - 93 = 25.\)

Câu c:

\(156 - (x + 61) = 82\) suy ra \(x + 61 = 156 - 82\) hay \(x + 61 = 74.\)

Do đó \(x = 74 - 61 = 13.\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1