YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 68 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 68 tr 14 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút : loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

a) Mai chỉ mua bút loại I

b) Mai chỉ mua bút loại II

c) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 25000 : 2000 = 12 ( dư 1000)

Vậy Mai mua được nhiều nhất 12 chiếc bút loại I

b) Ta có: 25000 : 1500 = 16 (dư 1000)

Vậy Mai mua được nhiều nhất 16 bút loại II.

c) Ta có: 25000 : 3500 = 7 (dư 500)

Vậy Mai mua được nhiều nhất 7 bút loại I và 7 bút loại II

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF