ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 81 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 81 tr 15 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận có bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 366 : 7 = 52 (dư 2)

Vậy năm nhuận có 52 tuần và dư 2 ngày

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1