YOMEDIA
NONE

Bài tập 6.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

7310 - 1037 = 6273

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON