YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Trong trường hợp gặp phép nhân 2 . 2 . 2 . 2 . 2 thì có thể viết gọn lại không và cách viết như thế nào? Ở Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về trường hợp đó cũng như biết cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số thực hiện như thế nào.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Người ta viết gọn 2 . 2 . 2 . 2 thành 2; a . a . a thành a3

Ta gọi 24 , a3 là một lũy thừa

24 đọc là 2 mũ 4

a3 đọc là a mũ 3

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số  bằng a : an = a . a . a . ... . a ( n thừa số) ( n # 0)

a gọi là cơ số

n gọi là số mũ

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

VD: 

7 . 7 . 7 . 7 = 74 ( đọc là 7 mũ 4)

b . b . b = b3 (đọc là b mũ 3)

Chú ý : acòn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a).

           a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).

Qui ước : a1 = a

1.2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tổng quát : am . an = am + n

VD : 23 . 22 = 23 + 2 = 25

       a4 . a3 = a4 + 3 = a7

Chú ý : Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:  x5 . x4

Hướng dẫn:

x5 . x= x5 + 4 = x9.

Bài 2: Viết gọn tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 2.

Hướng dẫn: 

4 . 4 . 4 . 5 . 5 . 2 = 43 . 52 . 2

Bài 3: Tính giá trị của lũy thừa 27.

Hướng dẫn:

27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128.

3. Luyện tập Bài 7 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Hình thành khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên
  •  Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số

3.1 Trắc nghiệm về Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương I Bài 7 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương I Bài 7 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 56 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 62 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 63 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 64 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 65 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 66 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 86 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 87 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 88 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 89 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 90 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 91 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 92 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 93 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 94 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 95 trang 16 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 7.1 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 7.3 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 7 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF