YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 79 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 79 tr 15 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết một số A bất kì có 3 chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có 6 chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thương tìm được cho 11, sau đó lại chia thương tìm được cho 13. Kết quả được A, hãy giải thích tại sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(A = \overline {abc} ;B = \overline {abcabc} \)

\(\overline {abc} .7.11.13 = \overline {abc} .1001 = \overline {abcabc} \)

Suy ra \(\overline {abcabc} :7:11:13 = \overline {abc} \)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON