ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Tính nhanh:

99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1 .

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(2 + 2 +...+ 2) = 2.25 = 50

25 số hạng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1