YOMEDIA
NONE

Bài tập 64 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 47) - 115 = 0

b) 315 + (146 – x) = 401

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (x- 47 ) -115 = 0 => x – 47 = 115 => x = 115 + 47 = 162

b) 315 + ( 146 – x ) = 401 => 146 – x = 401 – 315 => 146 – x = 86 => x = 60

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON