YOMEDIA

Bài tập 54 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 54 tr 25 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Mỗi toa có thể chở được: \(8 . 12 = 96\) (khách).

Sắp xếp người vào toa ta có \(1000 = 96 . 10 + 40.\)

Như vậy nếu chỉ xếp vào 10 toa thì thừa 40 khách. Do đó phải thêm ít nhất một toa để chở nốt 40 khách. Vậy cần ít nhất 11 toa để chở hết khách

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Tìm x biết (x-34).15=0

  bởi hi hi 18/09/2018

  (x-34 ) *15= 0

  18*(x-160)=18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Tính nhanh :

  2017 x 2015 - 2014 x 1014 - 4031 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Bài 1. Tìm n thuộc N sao cho

  1, n + 2 : hết cho n + 1

  2, 2n + 7 : hết cho n + 1

  3, 3n : hết cho 5 - 2n

  4, 4n + 3 : hết cho 2n +6

  5, 3n +1 : hết cho 11 - 2n

  Bài 2. Tìm các chữ số x,y biết

  1, 25x2y : hết cho 36

  2, 2x85y : hết cho cả 2 , 3 , 5

  3, 2x3y : hết cho cả 2 và 5 ; chia cho 9 dư 1

  4, 7x5y1 : hết cho 3 và x - y = 4

  5, 10xy5 : hết cho 45

  6, 1xxx1 : hết cho 11

  7, 52xy : hết cho 9 và 2, : cho 5 dư 4

  8, 4x67y : hết cho 5 và 11

  9, 1x7 + 1y5 : hết cho 9 và x - y = 6

  10, 3x74y : hết cho 9 và x - y = 1

  11, 20x20x20x : hết cho 7

  Bài 3: CMR

  a, Trong 5 số tụ nhiên liên tiếp có 1 số : hết cho 5

  b, ( 14n + 1) . ( 14n + 2 ) . ( 14n + 3 ) . ( 14n + 4 ) : hết cho 5 ( n thuộc N )

  c, 88...8( n chữ số 8 ) - 9 + n : hết cho 9

  d, 8n + 11...1( n chữ số 1 ) : hết cho 9 ( n thuộc N* )

  e, 10n + 18n - 1 : hết cho 27

  Bài 4.

  1, Tìm các số tự nhiên chia cho 4 dư 1, còn chia cho 25 dư 3

  2, Tìm các số tự nhiên chia cho 8 dư 3, còn chia cho 125 dư 12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>