YOMEDIA
UREKA

Bài tập 84 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 85 tr 15 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm các số tự nhiên a biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi m là số dư của phép chia

Số tự nhiên a có dạng : a = 3.15 + m ( 0 ≤ m < 3)

Với m = 0 ta có: a = 15.3 + 0 = 45

Với m = 1: a = 15.3 + 1 = 46

Với m = 2: a = 15.3 + 2 = 47

Vậy a = {45; 46; 47}

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 84 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF