YOMEDIA

Bài tập 49 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 49 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: \(135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2) = 137 - 100 = 37\).

Hãy tính nhẩm: 321 - 96;             1354 - 997.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(321 - 96 = (321 + 4) - (96 + 4) = 325 -100 = 225.\)

\(1354 - 997 = (1354 + 3) - (997 + 3) = 1357 - 1000 = 357\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>