YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 3: Ghi số tự nhiên


Với bài ghi số tự nhiên, chúng ta sẽ được làm quen với cách ghi các số tự nhiên, được làm quen với Hệ thập phân...

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Số và chữ số

Hình thành khái niệm số có một chữ số, số có hai chữ số, số có ba chữ số,...

Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc, chẳng hạn: 12 345 678

Cần phân biệt: Số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm...

1.2. Hệ thập phân

Cách ghi số như ở trên là cách ghi số trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hành thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.

Ví dụ minh họa như:

\(234=200+30+4\)

\(\overline {ab} = a.10 + b\left( {a \ne 0} \right)\)

1.3. Chú ý

Ngoài các cách ghi trên, cpnf có cách ghi số khác, chẳng hạn ghi số La Mã.

Chữ số I V X
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số và viết số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

Hướng dẫn: 

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000 vì \(\left( {a \ne 0} \right)\)

Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999

Bài 2: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau đôi một và viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau đôi một.

Hướng dẫn:

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau đôi một là 10 234

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau đôi một là 98

Bài 3: Cho năm chữ số 1; 0; 2; 5; 7

Viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau từ các chữ số đó

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau từ chữ số đó

Hướng dẫn:

Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau từ các chữ số đó là: 75 210

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau từ các chữ số đó là: 10 257

3. Luyện tập Bài 2 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Ghi số tự nhiên này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Hình thành các khái niệm số có một chữ số, số có hai chữ số. 
  • Làm quen với hệ thập phân 

3.1 Trắc nghiệm về Ghi số tự nhiên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 3 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!  

3.2 Bài tập SGK về Ghi số tự nhiên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 3 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 11 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 12 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 13 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 14 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 15 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 16 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 17 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 18 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 19 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 23 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 24 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 25 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 3.2 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 3 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON