ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 71 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 71 tr 14 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng:

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ

b) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi sau Nam 1 giờ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến trước Nam 3 giờ nên Việt đi nhanh hơn Nam hay Nam đi lâu hơn Việt: 3 - 2 = 1 (giờ)  

b) Việt khởi hành trước và lại đến sau nên Việt đi lâu hơn Nam: 2 + 1 = 3 (giờ)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hoài Thương
  Bài 80 (Sách bài tập - tập 1 - trang 15)

  Bán kính Trái Đất là 6370km

  a) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một  trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng 4 lần bán kính Mặt Trăng ?

  b) Xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 191 000km, 520 000 km và khoảng cách đó gấp độ 30 lần đường kính Trái Đất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 79* (Sách bài tập - tập 1 - trang 15)

  Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có 6 chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thương tìm được cho 11, sau đó lại chia thương tìm được cho 13. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 78 (Sách bài tập - tập 1 - trang 15)

  Tìm thương :

  a) \(\overline{aaa}:a\)

  b) \(\overline{abab}:\overline{ab}\)

  c) \(\overline{abcabc}:\overline{abc}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 77 (Sách bài tập - tập 1 - trang 14)

  Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

  a) \(x-36:18=12\)

  b) \(\left(x-36\right):18=12\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận
  Bài 76 (Sách bài tập - tập 1 - trang 14)

  Tính nhanh :

  a) \(\left(1200+60\right):12\)

  b) \(\left(2100-42\right):21\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1