RANDOM
VIDEO

Bài tập 43 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 43 tr 23 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Hình 18 Bài tập 43 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

 

 
RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức.

Theo hình vẽ: Khối lượng quả bí + 100g = 1500g. Do đó khối lượng của quả bí là 1500g - 100g = 1400g.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1