ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 62 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 62 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 2436 : x = 12

b) 6.x – 5 = 613

c) 12.(x – 1) = 0

d) 0 : x = 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 2436 : x = 12 => x = 2436 : 12 => x = 203

b) 6.x – 5 = 613 => 6.x = 613 + 5 => 6.x = 618 => x = 618: 6 = 103

c) 12.( x – 1) = 0 => x – 1 = 0 => x = 1

d) 0: x = 0 => x ∈ N*

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1