ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 51 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 51 tr 25 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Từ đường chéo đã cho ta tính được tổng các số ở các dòng, các cột các đường chéo là \(8 + 5 + 2 = 15\) Do đó nếu biết hai số trên một dòng hoặc một cột ta sẽ tìm được số thứ ba trên dòng hoặc cột đó.

Chảng hạn, ta có thể tìm được số chưa biết ở cột thứ ba: gọi nó là x ta có \(x + 2 + 6 = 15\) hay \(x + 8 = 15\). Do đó \(x = 15 - 8 = 7.\)

Ở dòng ba đã biết 8 và 6 với tổng \(8 + 6 = 14\). Do đó phải điền vào ô ở dòng ba cột hai số 1. Bây giờ đã biết hai số là 5 và 7 với \(5 + 7 = 12.\)

Do đó phải điền tiếp số 3 vào ô dòng hai cột một. Bây giờ cột thứ nhất lại có hai số đã biết là 8 và 3 với tổng \(8 + 3 = 11\). Do đó phải điền vào ô ở dòng một cột một số 4. Cuối cùng, phải điền số 9 vào ô ở dòng một cột hai.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1