YOMEDIA
NONE

Bài tập 70 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 70 tr 14 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Cho 1538 + 3425 = S

Không làm phép tính hãy tìm giá trị của S: S – 1538; S – 3425

b) Cho 9142 – 2451 = D

không làm phép tính hãy tìm giá trị của: D + 2451; 9142 – D

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 1538 + 3425 = S

   Suy ra: S – 1538 = 3425

   S – 3425 = 1538

b) Ta có: 9412 – 2451 = D

   Suy ra: D + 2451 = 9142

   9142 – D = 2451

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 70 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON