ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 77 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 77 tr 14 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x – 36 : 18 = 12

b) (x-36) : 18 = 12

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) x – 36 : 18 = 12 => x – 2 = 12 => x = 12 + 2 = 14

b) (x – 36 ) : 18 = 12 => x – 36 = 12.18 => x – 36 = 216 => x = 216 +36 = 252

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1