YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 67 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 67 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách:

a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: 28.25

b) nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: 600 : 25

c) Áp dụng tính chất ( a + b ) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết): 72 : 6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 28.25 = (28 : 4).(25 .4) = 7.100 = 700

b) 600 : 25 = (600.4) : (25.4) = 2400 : 100 = 24

c) 72: 6 = ( 60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2= 12

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON