YOMEDIA

Hỏi đáp về Phép trừ và phép chia

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 6 Chương 1 Bài 6 Phép trừ và phép chia, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (397 câu):

NONE
 • Con Cái Nịt Cách đây 2 năm

  Bài 3:  Tìm x, yZ  biết: 1)   x + 35 = 8  ;                           2) 15 – ( 4 – x) = 6 ;                          

      3) - 30 + (25 – x) = -1          4) x – (12 – 25) = -8            5) (x – 29) – (17 – 38) = - 9                                     6) 5x – 15 = - 35 + x               7) (2x+ 1)3 = 729                                       8) x(x + 1) = 0                

   9) (2x + 1).( y2 + 3) = 36                        10)  (3x + 15)(2x2 - 18) = 0        

               11) 35 – (x+ 6)  = 95: 94                               12)  27  - (x– 11)  = 318: (315.4 + 5. 315)        

                 13)  x2 – 2x + 4= -2x + 29                            14)  (x- 3)2 – 5= 11

                 15)   (x – 3)(x – 5) < 0                                   16) (x+2).(x–7) > 0

      Bài 4: Thực hiện phép tính

  a) 58.57 + 58.150 – 58.125                         b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

  c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019                  d) 13.70 – 50 [(19 - 32) : 2 + 23]

   Bài 5: Chứng minh rằng nếu a  Z thì: M = a(a + 3) – a(a – 5) – 8 là bội của 8. 

  Bài 6: a)Rút gọn các phân số sau:  ;     ;                

  b) Quy đồng mẫu các phân số rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

  1)                            2)      

   c) Tìm số nguyên x biết: 1)   ;     2)         3)       4)      

              5)                    6)           7)

  Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

  Description: [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Kết nối tri thức

  Bài 8: Tính chu vi và diện tích hình sauDescription: https://lh5.googleusercontent.com/w9v1XEi7uMJ0KS3czXkQLehUTTGNpUNcJQeE1AJXSLuXwmMz6T0yGZfjSvDEAez8B7ZDf-AMPC9JCrAastv7hSDkr4tc4NqORfCsdolNPMAi-G2vvv4KWxsRBOGTWyK20ZjZRVpG?

  Bài 9*: Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

        *Bài 10   a)Tìm số tự nhiên n để 9n+24 và 3n+4 là 2 số nguyên tố cùng nhau

             b)Tìm số nguyên tố n sao cho n+2 và n+4 đều là số nguyên tố

      *Bài 11: a)  Chứng minh với mọi số nguyên x, y nếu:  thì:  

     b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n khác 0 thì 2n + 1 và n(n+ 1) là 2 số nguyên tố    cùng nhau

   

  02/02/2022 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Như Cách đây 2 năm

  4x4+(3x4+2)+(3x4+2)+(2x4+2)

   

  18/01/2022 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 năm

  A. 231 là số trừ

  B. 87 là số bị trừ

  C. 231 là số bị trừ

  D. 87 là hiệu

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  A. x

  B. 3

  C. 6

  D. 18

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 2 năm

  Em hãy tìm dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3. 

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 2 năm

  Em hãy tìm dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 5 dư 2

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 2 năm

  Hãy tìm kết quả phép tính: 49.15 - 49.5

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 2 năm

  Hãy tìm kết quả phép tính: 12.100 + 100.36 - 100.19

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Hãy tìm kết quả phép tính: 35 + 98

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 2 năm

  Hãy tìm kết quả phép tính: (56.35 + 56.18):53 

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kieu Oanh Cách đây 2 năm

  Hãy tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp: 14 . 50

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 2 năm

  A. x < 5   

  B. x ≥ 5 

  C. x < 4

  D. x = 3

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: 231 - 87

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: (-231) + 186 + 231 + (-86) 

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: 49.15 - 49.5

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: \((-4)^3 . 3^2 . (-5)^3\)

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: 12.100 + 100.36 - 100.19 

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 2 năm

  Tìm kết quả phép tính: (-15) + (-18) + 18

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dang Tung Cách đây 2 năm

  Tím kết quả phép tính: - 30 - 12

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 2 năm

  Tím kết quả phép tính: (368 + 764) - (363 + 759)

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  Hãy cho biết kết quả của phép tính (158.129 - 158.39):180 có chữ số tận cùng là?

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 năm

  A. 231 là số trừ 

  B. 87 là số bị trừ 

  C. 231 là số bị trừ

  D. 87 là hiệu

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 năm

  Kết quả phép tính 564 - 117.

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 năm

  Cho phép tính là 28 : 4 = … Tìm kết quả của phép tính đã cho

  05/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 2 năm

  Cho phép tính là x : 3 = 6 , tìm thương của phép chia.

  04/08/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF