ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 66 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 66 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ một số đơn vị: 213 – 98

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

213 – 98 = (213 + 2) – (98 + 2) = 215 – 100 = 115

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Chia 129 cho một số thì số dư là 10, chia 61 chi số đó cũng dư là 10. Tìm số chia .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tran Chau

  Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2468. Hiệu lớn hơn số trừ là 542. Tìm số bị trừ và số trừ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tìm x biết (x-34).15=0

  bởi hi hi 18/09/2018

  (x-34 ) *15= 0

  18*(x-160)=18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Tính nhanh :

  2017 x 2015 - 2014 x 1014 - 4031 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Bài 1. Tìm n thuộc N sao cho

  1, n + 2 : hết cho n + 1

  2, 2n + 7 : hết cho n + 1

  3, 3n : hết cho 5 - 2n

  4, 4n + 3 : hết cho 2n +6

  5, 3n +1 : hết cho 11 - 2n

  Bài 2. Tìm các chữ số x,y biết

  1, 25x2y : hết cho 36

  2, 2x85y : hết cho cả 2 , 3 , 5

  3, 2x3y : hết cho cả 2 và 5 ; chia cho 9 dư 1

  4, 7x5y1 : hết cho 3 và x - y = 4

  5, 10xy5 : hết cho 45

  6, 1xxx1 : hết cho 11

  7, 52xy : hết cho 9 và 2, : cho 5 dư 4

  8, 4x67y : hết cho 5 và 11

  9, 1x7 + 1y5 : hết cho 9 và x - y = 6

  10, 3x74y : hết cho 9 và x - y = 1

  11, 20x20x20x : hết cho 7

  Bài 3: CMR

  a, Trong 5 số tụ nhiên liên tiếp có 1 số : hết cho 5

  b, ( 14n + 1) . ( 14n + 2 ) . ( 14n + 3 ) . ( 14n + 4 ) : hết cho 5 ( n thuộc N )

  c, 88...8( n chữ số 8 ) - 9 + n : hết cho 9

  d, 8n + 11...1( n chữ số 1 ) : hết cho 9 ( n thuộc N* )

  e, 10n + 18n - 1 : hết cho 27

  Bài 4.

  1, Tìm các số tự nhiên chia cho 4 dư 1, còn chia cho 25 dư 3

  2, Tìm các số tự nhiên chia cho 8 dư 3, còn chia cho 125 dư 12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1