RANDOM
VIDEO

Bài tập 48 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 48 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp:

Ví dụ:    \(57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.\)

Hãy tính nhẩm: 35 + 98;             46 + 29.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(35 + 98 = (35 - 2) + (98 + 2) = 33 + 100 = 133.\)

\(46 + 29 = (46 - 1) + (29 + 1) = 45 + 30 = 75.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1