YOMEDIA
UREKA

Bài tập 63 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 63 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) viết dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4, chia cho 4 dư 1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng: {0; 1; 2; 3; 4; 5}

b) Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4 : 4m (m ∈ N)

Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia cho 4 dư 1 : 4m + 1 (m ∈ N)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF