Bài tập 9 trang 49 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 49 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên \(\alpha\). Chứng minh rằng các mặt cầu tâm O và bán kính r = OA luôn luôn đi qua một đường tròn cố định.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Xét mặt phẳng (P) qua điểm A và (P) vuông góc với đường thẳng a. GỌi giao của (P) với a là điểm I.

Xét mặt cầu tâm O bán kính r = OA; mặt cầu này giao với mặt phẳng (P) theo đường tròn tâm I là hình chiếu vuông góc của O lên (P) và bán kính IA = rcố định

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 49 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và đường cao đều bằng a. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc \(45^{\circ}\).

  1. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a

  2. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD theo a

  3. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SCD) theo a

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, \(AB=a\sqrt{3},AC=a,SA=SB=SC\), khoảng cách giữa AB và SC bằng \(\frac{2a\sqrt{2}}{3}\). Tính theo a.
  a) Thể tích của khối chóp S.ABC;

  b) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Huong Duong

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ cách đều A, B, C. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của lăng trụ bằng 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’. Xác định tâm và tính thep a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABC.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời