ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 49 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 49 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên \(\alpha\). Chứng minh rằng các mặt cầu tâm O và bán kính r = OA luôn luôn đi qua một đường tròn cố định.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Giải bài 9 trang 49 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng a tại H. Khi đó (P) và H cố định.

Ta có: (P) cắt mặt cầu S(O; R) theo đường tròn tâm H và bán kính HA không đổi.

Vậy các mặt cầu tâm O bán kính R = OA luôn đi qua đường tròn cố định tâm H bán kính bằng HA.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 49 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1