ADMICRO
UREKA

Bài tập 2.22 trang 61 SBT Hình học 12

Giải bài 2.22 tr 61 SBT Hình học 12

Cho hình cầu tâm O bán kính r. Lấy một điểm A trên mặt cầu và gọi \((\alpha )\) là mặt phẳng đi qua A sao cho góc giữa OA và \((\alpha )\) bằng 300.

a) Tính diện tích của thiết diện tạo bởi \((\alpha )\) và hình cầu.

b) Đường thẳng  đi qua A vuông góc với mặt phẳng \((\alpha )\) cắt mặt cầu tại B. Tính độ dài đoạn AB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm O trên mặt phẳng \((\alpha )\)  

Theo giả thiết ta có \(\widehat {OAH} = {30^0}\)

Do đó: \(HA = OA.\cos {30^0} = r\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Vậy diện tích của thiết diện tạo bởi \((\alpha )\) và hình cầu là: \(S = \pi .H{A^2} = \frac{{3\pi {r^2}}}{4}\)

b) Mặt phẳng (ABO) qua tâm O của hình cầu nên cắt mặt cầu theo đường tròn lớn qua A và B. Gọi I là trung điểm của đoạn AB ta có OI ⊥ AB. Vì AB // OH nên AIOH là hình chữ nhật.

Do đó \(AI = OH = \frac{{OA}}{2} = \frac{r}{2}\)

Vậy \(AB = 2AI = r\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.22 trang 61 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF