ADMICRO
UREKA

Bài tập 2.23 trang 61 SBT Hình học 12

Giải bài 2.23 tr 61 SBT Hình học 12

Cho hình cầu đường kính AA’ = 2r. Gọi H là một điểm trên đoạn AA’ sao cho \(AH = \frac{{4r}}{3}\). Mặt phẳng \((\alpha )\) qua H và vuông góc với AA’ cắt hình cầu theo đường tròn (C).

a) Tính diện tích của hình tròn (C).

b) Gọi BCD là tam giác đều nội tiếp trong (C), hãy tính thể tích hình chóp A.BCD và hình chóp A’.BCD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo giả thiết ta có \(AH = \frac{{4r}}{3}\)

Ta suy ra \(OH = \frac{r}{3}\). Gọi r′ là bán kính của đường tròn (C).

Ta có: \({r^{\prime 2}} = {r^2} - O{H^2}\)

Vậy diện tích của hình tròn (C) là: \(S = \pi {r^{\prime 2}} = \frac{{8\pi {r^2}}}{9}\)

b) Vì BCD là tam giác đều nên ta có: \(BC = r'.\sqrt 3  = \frac{{2\sqrt 6 }}{3}r\)

Diện tích của tam giác đều BCD là \(S = \frac{{B{C^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{24{r^2}}}{9}.\frac{{\sqrt 3 }}{4} = \frac{{2{r^2}\sqrt 3 }}{3}\)

Thể tích hình chóp A.BCD là: \(V = \frac{1}{3}\frac{{2{r^2}\sqrt 3 }}{3}.\frac{{4r}}{3}\)

Hai hình chóp A.BCD và A’.BCD có chung mặt đáy BCD nên:

\(\frac{{{V_{A'.BCD}}}}{{{V_{A.BCD}}}} = \frac{{HA'}}{{HA}} = \frac{1}{2}\)

Do đó \({V_{A'.BCD}} = \frac{{4\sqrt 3 {r^3}}}{{27}}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.23 trang 61 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF