ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.17 trang 61 SBT Hình học 12

Giải bài 2.17 tr 61 SBT Hình học 12

Cho mặt cầu tâm O bán kính r. Gọi \((\alpha )\) là mặt phẳng cách tâm O một khoảng h (0 < h < r) và cắt mặt cầu theo đường tròn (C). Đường thẳng d đi qua một điểm A cố định trên (C) và vuông góc với mặt phẳng \((\alpha )\) cắt mặt cầu tại một điểm B. Gọi CD là đường kính di động của (C)

a) Chứng minh các tổng AD2 + BC2 và AC2 + BD2 có giá trị không đổi.

b) Với vị trí nào của CD thì diện tích tam giác BCD lớn nhất?

c) Tìm tập hợp các điểm H, hình chiếu của B trên CD khi CD chuyển động trên đường tròn (C).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Tam giác ADC vuông tại A nên AD2 = DC– AC2  (1)

Tam giác ABC vuông tại A nên BC2 = AC2 + AB2  (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra AD2 + BC2 = DC+ AB (3)

Ta lại có:

AC2 = DC2 – AD2 và BD= AD+ AB2   (4)

DC2 = 4(r2 – h2)   , AB2 = 4h2   (5)

Từ (4) và (5) ta có:

AC2 + BD=DC+ AB= 4(r– h2) + 4h2 = 4r2  (6)

Từ (3) và (6) ta có: AD2 + BC2 = AC2 + BD2 (không đổi)

b) Diện tích tam giác BCD bằng \({S_{{\rm{\Delta }}BCD}} = \frac{1}{2}BH.DC\)

Diện tích này lớn nhất khi AI // CD.

c) Ta có AH⊥DC. Do đó khi CD di động, điểm H luôn luôn nhìn đọan thẳng AI dưới một góc vuông.

Vậy tập hợp các điểm H là đường tròn đường kính AI nằm trong mặt phẳng \((\alpha )\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.17 trang 61 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1