YOMEDIA

Anh Pham's Profile

Anh Pham

Anh Pham

12/05/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 560
Điểm 3063
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (634)

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là Cách đây 5 năm

  1. lên men 1 tán tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic , hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%
  a, khối lượng ancol thu được là
  b. nếu pha loãng ancol đó thành rượu 40 độ ( khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/cm3) thì thể tích dung dịch thu được là
  2. lên men dung dịch chứa 300g glucozo thu được 92g ancol etylic . hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: Giá trị của m là? Cách đây 5 năm

  Cho 12 gam Fe vào 100ml dung dịch chứa CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là?

   

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: Giá trị của V là? Cách đây 5 năm

  Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba tác dụng hết với H2O, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 đktc. Dung dịch Y có thể hấp thụ tối đa V lít khí SO2 đkc. Giá trị của V là?

   

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: Cho hình chóp tam giác đều Cách đây 5 năm

  Cho hình chóp tam giác đều có đường cao h và mặt bên có góc ở đỉnh bằng 60 độ. Tính thể tích hình chóp

   

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: Một con lắc lò xo Cách đây 5 năm
  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi vật nặng ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn 2,5 cm. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, góc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, chiều dương từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách vị trí cân bằng 2cm rồi truyền cho nó vận tốc 40 căn 3 cm/s theo chiều dương để nó dao động điều hòa xung quanh VTCB chọn gốc thời gian t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật là và g = 10 mét/s2 Viết phương trình dao động?
   
   
 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sin2x - 4cos2x là? Cách đây 5 năm

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sin2x - 4cos2x là?

 • thiếu đề, sr nha: Ở chó, màu lông đen trội hoàn toàn so vs lông trắng, lông trắng trội so vs lông đen. Các tính trạng qđ bởi 2 cặp gen fân li độc lập. Biện luận, xđ các KG có thể có ở các cặp cha mẹ ở các fép lai sau:

  a. Đen,ngắn lai đen,ngắn có F1: 46Đ-N:16Đ-D
  b. Đen,dài lai trắng,dài có F1: 32Đ-D:10T-D
  c. Trắng,ngắn lai trắng,ngắn có F1: 28 T-N:9T-D

 • Cho hàm số y = x^3 - 3x^2 + 4 và M(3;2), N(-1;0). Gọi (d) là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đường thẳng (MN) cắt (d) tại P. Tính tỉ số MP/NP

 • Ở chó, màu lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng, lông trắng trội so với lông đen. Các tính trạng quy định bởi 2 cặp gen phân li độc lập

   

 • Anh Pham đã đặt câu hỏi: giải giúp t với Cách đây 5 năm

  Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.05 mol AgNO3 và 0.125 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 9,72 gam kết tủa và dung dịch X chứa hai muối. Tách lấy kết tủa thêm tiếp 4,2g bột sắt vào dung dịch X, khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,68g kết tủa. m = ?

   

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Anh Pham: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON