YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.37 trang 21 SBT Toán 12

Giải bài 1.37 tr 21 SBT Toán 12

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình \({x^3} - 3{x^2} - m = 0\) có ba nghiệm phân biệt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2},\left( {{C_1}} \right)\)

Phương trình  có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi  và  có ba giao điểm.
Ta có:

\(f'\left( x \right) = 3{x^2} - 6x = 3x\left( {x - 2} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = 2
\end{array} \right.\)
Bảng biến thiên

Suy ra  cắt nhau tại 3 điểm khi .
Kết luận: Phương trình \({x^3} - 3{x^2} - m = 0\) có ba nghiệm phân biệt với những giá trị m thỏa mãn điều kiện 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.37 trang 21 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON